سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعیه: لغو کلاس مقررات نمایندگی بیمه دوره های نمایندگی خبر آرشیوی

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبین دوره های  نمایندگی بیمه ۹۷۰۱۰۱و۹۷۰۱۰۲ و ۹۷۰۱۰۳  می رساند کلاس "مقررات نمایندگی بیمه" روز ۹۷/۳/۹  لغو میگردد.

برنامه جبرانی این کلاس از طریق تقویم آموزشی به اطلاع این داوطلبین خواهد رسید.

۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۰:۵۹ ارسال شده در