سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

شروع ثبت نام دوره اخذ کد نمایندگی شرکت های بیمه (120و 140و 160 ساعته) خبر آرشیوی

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبین شركت در دوره نمایندگی  بیمه  ( دوره هاي 120 و 140 ساعته - مختص دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر و دوره 160 ساعته مختص دارندگان مدرك كارداني و ديپلم ) می رساند:
ثبت نام دوره های مجازی دریافت این گواهینامه به شرح ذیل می باشد:

شروع ثبت نام: 96/04/13 

مهلت ثبت نام : 96/05/14 ( تمديد مهلت ثبت نام تا تاريخ 96/5/18 طي اطلاعيه مورخ 96/5/12) 

شیوه برگزاری دوره: مجازی

تاریخ شروع دوره: 96/05/14 ( تغيير زمان شروع دوره به تاريخ 96/5/21 طي اطلاعيه مورخ 96/5/12) 

۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰۸:۴۱ ارسال شده در