سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

لغو کلاس "مدیریت ریسک" دوره نمایندگی بیمه 140 و 160 ساعته (مهر ماه 96) خبر آرشیوی

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای دوره های 160 و 140 ساعته نمایندگی بیمه (مهرماه96) می رسانند، با توجه به مشکل بوجود آمده برای استاد درس مدیریت ریسک،
این کلاس در روز چهارشنبه 96/8/10 برگزار نخواهد شد.
برنامه کلاس جبرانی این درس متعاقبا از طریق تقویم درس کاربران گرامی برنامه ریزی شده و به اطلاع این عزیزان خواهد رسید.

اداره آموزش پژوهشکده بیمه

۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳:۰۰ ارسال شده در