سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

نتایج آزمون کارگزاری مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ خبر آرشیوی

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبین شركت در دوره كارگزاران بيمه مستقیم می رساند که نتایج آزمون کارگزاری پس از ورود به سامانه و از طریق منوی آزمون ها در سمت راست صفحه قابل دسترسی می باشد.
همچنین نمرات شما در روز پنج شنبه ساعت ۱۲ در همان محل قابل مشاهده می باشد.

با تشكر

اداره آموزش

۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۴:۱۷ ارسال شده در