سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

تاریخ قطعی امتحان نمایندگی بیمه و آزمون مجدد نمایندگی بیمه خبر آرشیوی

بسمه تعالي

پیرو اطلاعیه ثبت نام آزمون مجدد نمایندگی بیمه به اطلاع می رساند تاریخ قطعی آزمون پایان دوره و آزمون مجدد نمایندگی بیمه روز یک شنبه  ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ راس ساعت ۱۰ صبح در محل پژوهشکده بیمه به شکل حضوری میباشد.

این تاریخ به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

آدرس پژوهشکده بیمه : تهران، سعادت آباد، میدان قیصر امین پور( شهرداری سابق) جنب مرکز مخابرات سلمان فارسی پلاک ۴۳ - اداره آموزش های آزاد

۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳:۴۵ ارسال شده در