سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعیه مربوط به آزمون پایان دوره نمایندگی و کارگزاری مستقیم خبر آرشیوی

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره های نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه مستقیم که با توجه به تکمیل ظرفیت ثبت نام در آزمون مورخ 23 مردادماه موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند می رساند؛

تقویم زمانبندی آزمون هماهنگ بعدی (زمانبندی ثبت نام ) تا پایان روز اداری شنبه مورخ 25 مردادماه از طریق سامانه آموزش پژوهشکده بیمه طی اطلاعیه رسمی اعلام خواهد شد.

از دانشپذیران محترم و مخاطبین محترم این اطلاعیه درخواست میشود جهت اطلاع از شرایط و زمانبندی آزمون بعدی منتظر اطلاعیه روز شنبه بوده و از تماس با واحدهای پژوهشکده ی بیمه اعم از پشتیبانی و یا آموزش خودداری نمایند.

بدیهی ست ثبت در آزمون روز 23 مردادماه با توجه به تکمیل ظرفیت امکانپذیر نمی باشد و در این خصوص نیز لطفا درخواستی را مطرح ننمایید.

 

۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۴:۴۸ ارسال شده در