سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

عدم برگزاری دوره ارزیابی خسارت بیمه درمان خبر آرشیوی

به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی ارزیابی خسارت بیمه درمان (مدرس: آقای دکتر رنج پور)می رساند جلسه روز شنبه مورخ 99/3/3 برگزار نمی گردد.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۴:۲۵ ارسال شده در