سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی آزمون آداب و زندگی

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی آموزش مجازی

برگزاری اولین دوره مجازی ویژه متقاضیان دریافت پروانه ارزیابی خسارت خبر آرشیوی

با همکاری و مساعدت های انجام شده توسط بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه، اولین دوره مجازی ویژه متقاضیان دریافت پروانه ارزیابی خسارت بصورت آزمایشی برگزار می گردد.

متقاضیان ثبتنام به نشانی سایت ذیل مراجعه فرمایند:

www.andishkadebime.ir

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۴:۰۵ ارسال شده در