سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

برگزاری اولین دوره مجازی ویژه متقاضیان دریافت پروانه ارزیابی خسارت خبر آرشیوی

با همکاری و مساعدت های انجام شده توسط بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه، اولین دوره مجازی ویژه متقاضیان دریافت پروانه ارزیابی خسارت بصورت آزمایشی برگزار می گردد.

متقاضیان ثبتنام به نشانی سایت ذیل مراجعه فرمایند:

www.andishkadebime.ir

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۴:۰۵ ارسال شده در