سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعیه لغو کلاس صبح روز چهارشنبه 24 اردیبهشت،آمادگی الکترونیکی در آموزش های مجازی ویژه مدرسین خبر آرشیوی

اطلاعیه لغو کلاس ، آمادگی الکترونیکی در آموزش های مجازی، ویژه مدرسین صنعت بیمه گروه ۳، ( ساعت 9 الی 12 صبح مورخ 1399/02/24)
بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبین دورهآمادگی الکترونیکی در آموزش های مجازی، ویژه مدرسین صنعت بیمه گروه ۳، می رساند با توجه به بروز مشکلات زیر ساختی از سوی شرکت مخابرات ایران، این دوره لغو و تاریخ دوره  جبرانی از طریق همین سامانه به اطلاع داوطلبین خواهد رسید

سایر دوره ها ی پژوهشکده بیمه در زمان مقرر قبلی برگزار خواهد شد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰۹:۵۸ ارسال شده در