سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

عدم دسترسی به گواهینامه ها خبر آرشیوی

بدینوسیله به اطلاع می رساند به دلیل بروزرسانی سامانه، دسترسی به کلیه گواهینامه ها، تا روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 ساعت 12:00 امکان پذیر نمی باشد.

۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۲۱:۰۰ ارسال شده در