سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی آزمون آداب و زندگی

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی آموزش مجازی

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک و آکچوئری آماری در صنعت خبر آرشیوی

به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی ارزیابی ریسک و آکچوئری آماری در صنعت می رساند تاریخ برگزاری دوره مذکور به روز شنبه مورخ 98/4/29 ساعت 16:30-8:30 تغییر کرد.

۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۵:۱۶ ارسال شده در