سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک و آکچوئری آماری در صنعت خبر آرشیوی

به اطلاع شرکت کنندگان دوره آموزشی ارزیابی ریسک و آکچوئری آماری در صنعت می رساند تاریخ برگزاری دوره مذکور به روز شنبه مورخ 98/4/29 ساعت 16:30-8:30 تغییر کرد.

۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۵:۱۶ ارسال شده در