سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعیه ثبت نام دوره نمایندگی و کارگزاری **‌ بسیار مهم ** خبر آرشیوی

بسمه تعالی


بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبین شرکت در دوره های اخذ کد نمایندگی بیمه و کارگزاری می رساند، تاریخ شروع و ثبت نام دوره های مورد نظر صرفاْ از طریق همین پورتال و بخش خبرهای آموزش های مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.
لذا از برقراری تماس تلفنی با واحد های آموزش و پشتیبانی آموزش مجازی در این خصوص جداْ خودداری نمایید. بدیهیست به هرگونه تماس در این باره پاسخی داده نخواهد شد.


لطفاْ برای اطلاع رسانی های بعدی همچنان اخبار پورتال را دنبال نمایید.
با تشکر

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳:۴۷ ارسال شده در