سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعيه: تغيير تاريخ دوره آموزشی «از ایده تا استارت آپ» خبر آرشیوی

بسمه تعالي

بدينوسيله به اطلاع كليه شركت كننده در دوره آموزشی «از ایده تا استارت آپ» مي رساند تاريخ برگزاري اين دوره از تاريخ 1397/11/1 به تاريخ يكشنبه  1397/11/7 ساعت 14 الي 18 منتقل گرديده است.

لذا از داوطلبين محترم اين دوره تقاضا ميشود در تاريخ جديد جهت شركت در اين دوره در محل پژوهشكده بيمه حضور بهم رسانند.

با تشكر

۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۱۲ ارسال شده در