سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

لغو کلاس ؛ارزیابی هزینه های درمانی؛ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ خبر آرشیوی

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبین دوره ارزیابی خسارت درمان می رساند، کلاس روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 این دوره لغو گردیده است.

برنامه زمانبدنی کلاس جبرانی از طریق تقویم آموزشی کاربران در پورتال برنامه ریزی و اعلام خواهد شد.

 

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۴:۵۴ ارسال شده در