سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعیه: لغو کلاس مبانی علم اکچوئرال خبر آرشیوی

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبین دوره آموزشي آكچوئري می رساند کلاس  روز 1397/9/28  لغو میگردد.

برنامه جبرانی این کلاس از طریق تقویم آموزشی به اطلاع این داوطلبین خواهد رسید.

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۲:۳۳ ارسال شده در