سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

قابل توجه كليه داوطلبين آزمون مجدد و پايان دوره نمايندگي بيمه مورخ 1397/7/30 كد آزمون ۹۷۰۷۰۱) - قابليت تغيير تاريخ آزمون خبر آرشیوی

بسمه تعالي

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبين آزمون مجدد و پايان دور نمايندگي بيمه كد آزمون ۹۷۰۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ می رساند:

با عنايت به برگزاري آزمون مجدد پايان دوره نمايندگي بيمه در تاريخ ۱۳۹۷/۸/۶ و نزديكي تاريخ آزمون اصلي شما (آزمون مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ كد آزمون ۹۷۰۷۰۱ ) به اين آزمون؛ اين امكان براي شما وجود دارد تا بدون هزينه و تغيير در شمارش تعداد آزمون هاي قابل شركت براي دوره خود، اقدام به تغيير تاريخ برگزاري آزمون خود نماييد.
مهلت تغيير تاريخ آزمون ساعت  ۱۰ صبح روز يكشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۹ مي باشد.
توجه داشته باشيد در صورت شركت در آزمون فعلي خود (آزمون مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰  كد آزمون ۹۷۰۷۰۱ ) و مردود شدن يا غيبت در جلسه ي آزمون، شما امكان ثبت نام در آزمون مجدد مورخ ۱۳۹۷/۸/۶ را نخواهيد داشت.
مشخصات آزمون مورخ 1397/8/6
عنوان آزمون : پايان دوره و مجدد نمايندگي بيمه    كدآزمون:    ۹۷۰۷۰۴
زمان برگزاري :  ساعت 10 صبح روز يكشنبه ۱۳۹۷/۸/۶
زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون : ساعت ۸ صبح روز ۱۳۹۷/۸/۵
شيوه برگزاري آزمون : حضوري
محل برگزاري آزمون : تهران، سعادت آباد ، پژوهشكده بيمه

 

۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۱:۵۹ ارسال شده در