سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

اطلاعيه شروع دوره نمايندگي بيمه 120،140 و 160 ساعته (شروع دوره 96/5/21) خبر آرشیوی

بسمه تعالي

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبين دوره هاي نمايندگي بيمه 120،140 و 160 ساعته مي رساند شروع اين كلاس ها از تاريخ 96/5/21 مي باشد.

بديهي است عدم حضور كاربران گرامي در اين جلسات غيبت غير موجه مي باشد و مطابق آيين نامه هاي پژوهشكده بيمه غيبت بيشتر از 4 جلسه موجب حذف از دوره مي گردد.

برنامه هفته ي اول اين دوره به شرح زير مي باشد:

 

روز

تاريخ

عنوان

زمان

مدرس

شنبه

21/5/96

اصول بيمه

18-14

آقاي بخشي زاده

يكشنبه

22/5/96

اصول بيمه

دوشنبه

23/5/96

بازاريابي بيمه

18-14

آقاي بخشي زاده

سه شنبه

24/5/96

بازاريابي بيمه

چهارشنبه

25/5/96

سازمان و مديريت شركتهاي بيمه

18-14

آقاي دكتر مقدم

شنبه

28/5/96

سازمان و مديريت شركتهاي بيمه

 

 

 

۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۰۹:۳۴ ارسال شده در