سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

پودمان آموزشی ارزیابی ریسک‌های آتش‌سوزی و خطرات تبعی خبر آرشیوی

به اطلاع كليه شركت كنندگان پودمان آموزشی ارزیابی ریسک‌های آتش‌سوزی و خطرات تبعی مي رساند:

پودمان مذكور روزهاي دوشنبه مورخ97/6/12 و چهارشنبه مورخ 97/6/14 برگزار نمي‌گردد.

۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳:۰۹ ارسال شده در