سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

هدف قانون خروج از کلاس تا ۱۰ دقیقه از خروج استاد چیست؟

متاسفانه برخی از دانشجویان به کلاس توجه نمی کنند و ممکن است دستگاه رایانه خود را روشن بگذراند، به کمک این روش دانشجویان مورد نظر پیدا می شوند.