سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

برای شرکت در دوره های نمایندگی باید چه شرایطی داشته باشم؟

برای اطلاع از شرایط نمایندگان شرکت های بیمه می توانید آیین نامه ۷۵ بیمه مرکزی ج.ا.ا را مطالعه بفرمایید.

( مشاهده آیین نامه )