سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

برای شرکت در دوره های کارگزاری مستقیم باید چه شرایطی داشته باشم؟

برای اطلاع از شرایط کارگزارن رسمی بیمه مستقیم می توانید آیین نامه شماره ۹۲ بیمه مرکزی ج.ا.ا را مطالعه نمایید.

( مشاهده آیین نامه )