سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

برای شرکت در دوره های کارگزاری مستقیم باید چه شرایطی داشته باشم؟

برای اطلاع از شرایط کارگزارن رسمی بیمه مستقیم می توانید آیین نامه شماره ۹۲ بیمه مرکزی ج.ا.ا را مطالعه نمایید.

( مشاهده آیین نامه )