سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

مدت زمان دوره های کارگزاری چند روز است؟

دور های کارگزاری به مدت ۴۰ ساعت و حدود ۱۰ روز کاری به طول می انجامد