سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

مدت زمان اتمام دوره های نمایندگی بیمه چقدر است؟

مدت زمان دوره های نمایندگی حدودا  40 روز کاری می باشد.