سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

مدت زمان اتمام دوره های نمایندگی بیمه چقدر است؟

مدت زمان دوره های نمایندگی حدودا  40 روز کاری می باشد.