سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

هر جلسه از کلاس های مجازی چه میزان ترافیک اینترنت را مصرف میکند؟

به طور میانگین هر جلسه کلاس مجازی ساعتی در حدود ۲۰۰ مگابایت از ترافیک اینترنت شما را مصرف مینماید.

توجه: این مصرف ممکن است بسته به جزوه و نحوه اجرای کلاس کمتر و یا بیتشر باشد.