سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

هر جلسه از کلاس های مجازی چه میزان ترافیک اینترنت را مصرف میکند؟

به طور میانگین هر جلسه کلاس مجازی ساعتی در حدود ۲۰۰ مگابایت از ترافیک اینترنت شما را مصرف مینماید.

توجه: این مصرف ممکن است بسته به جزوه و نحوه اجرای کلاس کمتر و یا بیتشر باشد.