سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

نوشته ها داخل کلاس برای من بهم ریخته می آید و وقتی تایپ می کنم اشتباه ارسال می شود.

لطفاْ در هنگام تایب حرف ی از دکمه های ترکیبی "Shift+x" استفاده نمایید.