سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

نوشته ها داخل کلاس برای من بهم ریخته می آید و وقتی تایپ می کنم اشتباه ارسال می شود.

لطفاْ در هنگام تایب حرف ی از دکمه های ترکیبی "Shift+x" استفاده نمایید.