سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

من داخل کلاس صدا ندارم

ابتدا مطمئن شوید که استاد در کلاس حضور دارند سپس مطمئن شوید که استاد صحبت می کنند.
در صورت صحبت استاد، یک عکس میکروفون در روبروی اسم استاد در لیست حاضران کلاس نمایش داده می شود. فقط در صورت نمایش عکس میکروفونی که خط قرمز روی آن قرار ندارد استاد صحبت می کنند و باید صدا داشته باشید.