سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

من داخل کلاس صدا ندارم

ابتدا مطمئن شوید که استاد در کلاس حضور دارند سپس مطمئن شوید که استاد صحبت می کنند.
در صورت صحبت استاد، یک عکس میکروفون در روبروی اسم استاد در لیست حاضران کلاس نمایش داده می شود. فقط در صورت نمایش عکس میکروفونی که خط قرمز روی آن قرار ندارد استاد صحبت می کنند و باید صدا داشته باشید.