سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

من با بیشتر از یک سیستم بطور همزمان وارد کلاس شده ام آیا تاثیری بر حضور و غیاب من دارد؟

جداْ توصیه می گردد که فقط و فقط با یک سیستم در یک زمان وارد کلاس شوید و در صورتی که می خواهید از سیستمی به سیستم دیگر منتقل شوید ابتدا کلاس را در سیستم قبلی بسته و سپس در سیستم جدید باز کنید.

عدم توجه به این موضوع  باعث ثبت غیبت می شود.