سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

برای دوست من که زمان حضورش مثل من می باشد حضور ثبت شده ولی برای من غیبت چر این تفاوت وجود دارد؟

بررسی حضور و غیاب کاملاْ خودکار بوده و توسط یک روبات بررسی می گردد بر این اساس امکان هیچگونه فرق قائل شدن بین حضور افراد وجود ندارد.

برای بررسی دلیل غیبت خود می توانید یک درخواست در صفحه جزئیات حضور و غیاب ثبت نمایید.