سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

چگونه اعتراض خود نسبت به حضور و غیاب را اعلام کنم؟

در جلوی هر حضور و غیاب شما یک دکمه جزئیات وجود دارد، با ورود به آن می توانید اعتراض خود را ثبت کنید