سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

نرم افزار AnyDesk چیست؟

این نرم افزار با اجازه شما به همکاران ما در پشتیبانی اجازه می دهد تا بتوانند به سیستم شما وصل شوند و مشکل شما را حل نمایند.

شما در طول کار ما دسترسی کامل به سیستم خود دارید و هر موقع بخواهید می توانید دسترسی پشتیبان را مسدود نمایید.

برای اتصال های بعدی هم نیاز به اجازه شما می باشد.