سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

به چه نرم افزار های برای اتصال سامانه نیاز دارم؟

شما حداکثر به یک مرورگر از مرورگر های ذکر شده در نرم افزار های موردنیاز و افزونه Adobe Connect Add-in برای اتصال به کلاس نیاز دارید.

همچنین برای بهبود در شیوه پشتیبانی پیشنهاد می شود نرم افزار AnyDesk را هم نصب داشته باشید.