سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

مدت زمان صدور گواهینامه چقدر می باشد؟

بطور متوسط گواهینامه های حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز از زمان اعلام نتایج آزمون صادر شده و فقط از طریق خبر های سامانه آموزش مجازی به دانشجویان اطلاع رسانی می شود.