سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

مدت زمان صدور گواهینامه چقدر می باشد؟

بطور متوسط گواهینامه های حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز از زمان اعلام نتایج آزمون صادر شده و فقط از طریق خبر های سامانه آموزش مجازی به دانشجویان اطلاع رسانی می شود.