سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

021-22071891

شماره تماس پشتیبانی

تفاوت سامانه و کلاس چیست؟

کلاس محلی است که داخل آن جزوه نمایش داده می شود، استاد صحبت می کند و دانشجویان با استاد تعامل دارند.

سامانه محلی می باشد که دانشجو اطلاعات تحصیلی خود را می بیند.