سامانه آموزش پژوهشکده بیمه

026-91009987

شماره تماس پشتیبانی فنی پورتال و فنی آموزش مجازی
ساعات پاسخگویی روز های کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ می باشد

اعتبار گواهینامه های اعطایی پژوهشکده بیمه چقدر است؟

گواهینامه های اعطا شده از سوی پژوهشکده بیمه مورد قبول کلیه شرکت های بیمه می باشد.